ДОПИС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА О ПРИЈАВЉИВАЊУ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА