УПИС У ПРВИ РАЗРЕД


14.3.2019.

О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУУ први разред основне школе се уписују деца рођена од 1. марта 2012. године до 28. фебруара 2013. године.

Деца која су рођена после 1. марта 2013. године, а чији родитељи желе да она пођу раније у школу могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу. Проверу обавља психолог школе.


ПРИЛИКОМ УПИСА ПОТРЕБНА СУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:


1 Извод из матичне књиге рођених за дете

2 Потврда о здравственом прегледу детета

3.Уверење из вртића о завршеном припремном предшколском програму.


УПИС СЕ ВРШИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8:30 – 14:30 ЧАСОВА

изузетно четвртком до 18 ЧАСОВА


Упис се врши код секретара школе. Тестирање ученика се заказује приликом уписа.

Секретар школе

________________

Дубравка Трајковић


НАПОМЕНА: ако немате извод рођених за дете, школа може, по вашем овлашћењу да исти елетронским путем прибави.

СВЕ НОВОСТИ