ПП служба

Поделите ову страну:

Педагог и психолог

Основна школа „Веселин Маслеша“ као додатну подршку и сарадњу у раду- наставницима, ученицима и родитељима , омогућава и помоћ стручне службе – педагога и психолога школе.

Дијапазон послова педагога и психолога школе је широк и обухвата послове из следећих области:

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, односно ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ ОДНОСНО ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

V РАД СА РОДИТЕЉИМА

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

VII РАДУ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ


Рад стручне службе, педагога и психолога школе , одвија се уз сталну међусобну сарадњу и координацију.

Радно време стручне службе:Педагог школе:

Наташа Духанај

Психолог школе

Горица Клисура

Занимљива чињеница

"Сваки прави, убеђени родољуб је пријатељ народа. Свака његова делатност, цела његова мисао, сваки његов покрет, само је израз тог пријатељства, тога осећања љубави за народ, за људе, за човечанство." В. Маслеша

© Основна школа "Веселин Маслеша" - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.