ПП служба

Поделите ову страну:

Педагог и психолог

Основна школа „Веселин Маслеша“ као додатну подршку и сарадњу у раду- наставницима, ученицима и родитељима , омогућава и помоћ стручне службе – педагога и психолога школе.

Дијапазон послова педагога и психолога школе је широк и обухвата послове из следећих области:

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, односно ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ ОДНОСНО ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

V РАД СА РОДИТЕЉИМА

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

VII РАДУ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ


Рад стручне службе, педагога и психолога школе , одвија се уз сталну међусобну сарадњу и координацију.

Радно време стручне службе:Педагог школе:

Наташа Духанај

Психолог школе

Горица Клисура

© Основна школа "Веселин Маслеша" - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.