ПП служба

Поделите ову страну:

Педагог и психолог

Основна школа „Веселин Маслеша“ као додатну подршку и сарадњу у раду- наставницима, ученицима и родитељима , омогућава и помоћ стручне службе – педагога и психолога школе.

Дијапазон послова педагога и психолога школе је широк и обухвата послове из следећих области:

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, односно ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ ОДНОСНО ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

V РАД СА РОДИТЕЉИМА

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

VII РАДУ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ


Рад стручне службе, педагога и психолога школе , одвија се уз сталну међусобну сарадњу и координацију.

РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО СМЕНАМА:Педагог школе:

Наташа Духанај

Психолог школе

Горица Клисура


22.10.2020.

РАДИОНИЦА "ТЕХНИКЕ И НАЧИНИ УЧЕЊА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

Током октобра месеца педагог и психолог школе су са ученицима петог разреда реализовале радионицу о техникама и начинима учења.

Више информација о томе прочитајте ОВДЕ
10.3.2020.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА - ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ

Психолог школе је 24.2.2020. на Савету родитеља одржала трибину „Професионална оријентација један од два најтежа избора у животу и улога родитеља у доношењу одлуке“. Циљ радионице је оснаживање родитеља у процесу пружања помоћи деци при избору средње школе. Указано је на важност комуникације родитеља и деце, размене мишљења о избору средње школе, приближавању света рада и уважавању дететових разлога за жељени избор. Родитељима је сугерисано да заједно са децом попуне листу жеља за упис у средњу школу, у складу са реалним способностима и школским успехом детета.
10.3.2020.

РАДИОНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Психолог и педагог школе су 10.3.2020.године у оквиру програма Професионалне оријентације са ученицима осмих разреда одржале две радионице на тему „Захтеви занимања-способности и контраиндикације“. Циљ радионица је да ученици спознају себе, промишљају о својим способностима и интересовањима у доведу их у везу са захтевима занимања.

Кроз радионичарски рад ученици су истраживали свет занимања и професија. Увидели су значај својих знања, вештина и способности потребних за успешно обављање посла у свету рада. Дискутовало се о могућностима школовања, запошљавања, условима рада, као и предностима и недостацима одређеног занимања. Ученици су били активни и мотивисани за рад.

20.1.2020.

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА- ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ КРОЗ ОБРАДУ ЛЕКТИРЕ „ДЕЧАЦИ ПАВЛОВЕ УЛИЦЕ“

У оквиру Тима за заштиту ученика од насиља, као превентивну активност, психолог и библиотекар су одржале две едукативне радионице за ученике VI-1 одељења.Седмаци су се одлично снашли у улози наставника, а шестаци су активно учествовали и показали да су се озбиљно припремали за разговор о роману.

Циљ радионице је да се ученици упознају са различитим врстама и облицима насиља, њиховим последицама. Ученици се оснажују да препознају и пријаве насиље ради стварања сигурног и безбедног окружења.12.12.2019.

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ

Психолог школе је 12.12.2019. одржала едукативну радионицу у 2-1 одељењу под називом

„Вршњачко насиље узроци и последице“. У раду су ученици били активни, износили су своја

мишљења и запажања. Циљ радионице је остварен и стиче се утисак да су ученици сагледали и

освестили последице насиља кроз развијање личне одговорности.

10.12.2019.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ

Психолог и педагог школе су крајем новембра месеца одржале приказ семинара „ Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“ . С обзиром да је тема актуелна, одељењске старешине су се оснажиле за примену законске процедуре у реализацији васпитног рада.


4.12.2019.

РАДИОНИЦЕ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У 7-1 ОДЕЉЕЊУ

Психолог, педагог и одељењски старешина VII-1 одељења, 19.11. и 4.12. 2019 Године, одржале су радионице из области професионалне оријентације, на тему „У свету интересовања“ и „У свету способности“. Циљ радионица је да ученици увиде значај спознаје себе, својих интересовања и способности. Откривајући своје способности ученике смо подтсакли да их повезују са својим интересовањима и будућим занимањима. Ученици су уочили важност правилног избора будућег занимања, као један од два најтежа избора у животу младог човека. Динамика радионица је била на завидном нивоу. Ученици су активно учествовали у раду.


21.11.2019.

РАДИОНИЦЕ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Психолог и педагог школе у оквиру програма Професионалне оријентације и ове школске године за ученике седмог и осмом разреда одржавају радионице. Општи циљ радионица је подстицање ученика да активним учешћем преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, да промишљено доносе одлуке о избору средње школе и занимања.

Ове школске године одржане су радионице у седмом један и седмом три одељењу под називом „У свету интересовања“ , „У свету способности“. Одељењске старешине наведених одељења су пружиле помоћ и подршку у релаизацији.

У одељењу осмо један одржана је радионица „Захтеви занимања – способности и контраиндикације“.

Радионице ће се током школске године одржати и у другим одељењима седмог и осмог разреда.


12.11.2019.

РАДИОНИЦА „СЛОБОДНО ВРЕМЕ“

У уторак 12.11.2019. године педагог и психолог школе су одржале едукативну радионицу са ученицима четвртог три одељења на тему „Слободно време“.

У оквиру радионице, ученици су кроз дискусију и разговор спознали значај различитих активности и садржаја слободног времена. Увидели су да слободно време, са три основне функције: одмор, разонода и развој личности, доприноси развијању интересовања и способности.


7.11.2019.

РАДИОНИЦА „ЦРНО ЈАГЊЕ“

Психолог школе је у четвртак 7.11.2019. године са учитељицом и ученицима трећег један одељења одржала радионицу под називом „Црно јагње“. Циљ едукативне радионице је превенција насиља, смањење инцидентних ситуација и стварање сигурног окружења одрастања. Ученици су током радионице имали прилику да освесте улогу и значај другара у спречавању насиља, да се упознају са последицама насилног понашања и да схвате да је искључивање другара из друштва облик насиља.

Ђаци су показали висок степен креативности, активно су учествовали у раду и тимским духом су допринели остваривању планираних циљева и задатака радионице.


6.11.2019.

РАДИОНИЦА „НА ЗДРАВЉЕ“

Психолог школе је са одељењским старешином одељења 5-3, на ЧОС-у 6.11.2019. одржала едукативну радионицу „На здравље“. Циљ радионице је подизиње свести о утицају здравља и болести на свакодневни живот, освешћивање личне одговорности и способности активног утицаја на одржавање и унапређење здравља. Ученици су током радионице били активни у раду, расположени за усвајање нових знања и стицање вештина.


6.11.2019.

РАДИОНИЦА „ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У РЕШАВАЊУ КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА“

Педагог, психолог и одељењски старешина 5-1 одељења су 6.11.2019. одржале едукативну радионицу за ученике на тему „Пружање помоћи и подршке ученицима у решавању конфликтних ситуација“. Циљ радионице је смањење инцидентних ситуација насиља и стварање сигурног окружења, стварање и неговање климе уважавања и прихватања. Ученици су се оснажили да говоре о себи, својим емоцијама, поступцима као и прихватању личне одговорности. Изразили су жељу да и у будуће учествују у радионицама које се тичу њих и њихових развојних пробвлема.


18.10.2019.

РАДИОНИЦА „НА ЗДРАВЉЕ“

Поводом Светског дана здраве хране и у циљу подизања свести о утицају здравља и болести на свакодневни живот, као и развијање свести о сопственој одговорности, одржана је радионица „НА

ЗДРАВЉЕ“ у одељењу VII-1.

Ученици су на основу јасно дефинисаних задатака износили своје ставове и дискутовали о факторима који утичу на здравље- наслеђе, стил живота, животна околина, квалитет система здравствене заштите...

На крају су ученици дали своју дефиницију здравља и предлоге који могу допринети побољшању физичког, менталног и социјалног благостања.

Радионицу су реализовале Горица Клисура, психолог школе и Владенка Ковачевић, одељењски старешина VII-1 одељења.
17.10.2019.

ПРЕВЕНЦИЈA НАСИЉA У СПОРТУ

У четвртак 17.10.2019. године , психолог школе је у сарадњи са одељењским старешином и педагогом школе одржала радиониоцу са ученицима петог три одељења на тему „Превенција насиља у спорту“. Вршњачким учењем, ученици су кроз улоге тренера, судије, играча, навијача указали на значај и улогу свих актера у спортским дешавањима. Ученици су говорили о насиљу, врстама насиља, узроцима, последицама и превентивним мерама. Циљ радионице је успешно остварен.


10.10.2019.

ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ, ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ ШКОЛЕ СУ СА УЧЕНИЦИМА IV РАЗРЕДА РЕАЛИЗОВАЛE РАДИОНИЦУ НА ТЕМУ "СЛОБОДНО ВРЕМЕ"Поводом Дечије недеље, која траје од 7. до 13. октобра под слоганом „Да дете свако – право ужива лако“, педагог и психолог школе су релизовале радионицу са ученицима четвртог разреда

на тему „Слободно време“.

У оквиру радионице, ученици су кроз дискусију и разговор спознали значај различитих активности и садржаја слободног времена. Увидели су да слободно време, са три основне функције: одмор,

разонода и развој личности, доприноси развијању њихових интересовања и способности.

Било је уживање дружите се са нашим ђацима четвртацима!


ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ


13.9.2019.

ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА "ЗНАЧАЈ И УЛОГА САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ"Психолог и педагог школе су 13.9.2019. године одржале трибину за родитеље ученика првог два и

првог три одељења под називом „Значај и улога сарадње породице и школе“ са изложбом

дечијих радова на тему „Моја породица, моја сигурност“.

10.10.2019. године у 17.4 часова одржаће се трибина за родитеље ученика првог један и првог

четири одељења на тему „Значај и улога сарадње породице и школе“ са изложбом дечијих радова

на тему „Моја породица, моја сигурност“.Занимљива чињеница

"Сваки прави, убеђени родољуб је пријатељ народа. Свака његова делатност, цела његова мисао, сваки његов покрет, само је израз тог пријатељства, тога осећања љубави за народ, за људе, за човечанство." В. Маслеша

© Основна школа "Веселин Маслеша" - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.