Ритам рада школе


Хоризонтална подела рада

Школа има хоризонталну поделу рада одељења по сменама:


I смена: Сви ученици млађих разреда од I-IV разреда

II смена: Сви ученици старијих разреда од V-VIII разреда


Одељења која нe мењају смену су хомогене групе у боравку које имају стално наставу пре подне , а остале активности после подне.То су одељења: I/1, I/2, II/1 и II/2.


Распоред коришћења наставних просторија је на принципу полукабинетске наставе, тако да два одељења различите смене користе једну учионицу. У школи постоје посебни кабинети за наставу техничког образовања, музичког, информатике , хемије, и физичког , а делимично за биологију и физику.


У школи су формирана одељенска већа под разредима од I-VIII. Формирана су и стручна већа за области предмета: веће разредне наставе, веће наставника у боравку, веће наставника српског језика, веће наставника страних језика (енглески , руски и немачкик језик), веће историје , географије и биологије, веће математике, физике и хемије, веће техничког образовања и информатике, веће наставника музичке, ликовне културе и физичког васпитања.

Ритам радног дана у школи се одвија према утврђеном распореду:

Oд 6:30 - 7: 30 пријем ученика у боравак.


Дежурни наставник је задужен за прихват и организацију рада те деце, евиденцију њиховог доласка и одсуствовања, редовном пријављивању корисника школске кухиње и др.

Редовни ученици преподневне смене почињу са наставом у 8: 00 према распореду а у послеподневној смени од 14: 00 према утврђеном распореду за ученике млађе смене, а за ученике старијих разреда од 13: 30 часова.


Распоред часова је утврђен на наставничком већу , а пријем родитеља и родитељски састанци се одржавају према договору и утврђеном плану рада.


Преузмите ритам рада школе овде.