Акти


Погледајте и преузмите документа

Акти Школе

Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује ,спровођења поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и праћења извршења уговора о јавној набавци

Правилник о заштити података о личности у основној школи ,,Веселин Маслеша"

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о поступању установе у случаjу сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достоjанства личности

Пословник о раду Савета родитеља

Информатор о раду Oсновне школе „Веселин Маслеша 01.12.2020“

Правилник о облачењу

Правилник о избору ученика генерације

Правиник о дисциплинској одговорности ученика

Правиник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник понашања у ОШ „Веселин Маслеша“


Извештаји Школе

Финансијски извештај за 2017. годину


Правила Школе

Правила понашања у ОШ „Веселин Маслеша“

Обавештење о издавању школског простора

Издавање простора у школи