Управа


Упрaва школе

Директор:

Наталија Матић

Уводна реч

Обављати посао директора ОШ „ Веселин Маслеша“ је пре свега част, али и изазов због њеног дугогодишњег високог квалитета образовно – васпитног рада.

Своју каријеру започела сам као стални члан уметничког ансамбла „ Позориште на Теразијама“ у Београду.

Од 1989. године посао професора музичке културе обављала сам у неколико школа, а од 2001. у овој школи.

Године 2010. постала сам директор школе коју сам заволела од првог тренутка. Топлина коју морате да осетите чим уђете у школски простор дала ми је посебну инспирацију за рад.

Волим и поштујем све који деле свакодневицу наше школе, а највише ученике. Њихова лица и чисте душе дају ми снагу и вољу да савладам тешкоће на које наилазим. Задовољство ми је да учествујем у њиховом одрастању, а сатисфакција када угледам бивше ученике насмејане на вратима своје канцеларије.

Сваки овакав дан даје нову покретачку енергију и креативност раду.

Шта желим да урадим за нашу школу до 2014. године?

1. Да побољшам материјално техничке и просторне услове рада:

- прикључим школу на градски топловод
- завршим реновирање свлачионица за фузичко васпитање
- реновирам информатички кабинет
- направим свечану салу
- створим услове за функционалан рад школе

2. Да остварим висок квалитет образовања и васпитања:

- самовредновањем, спољашњим вредновањем и развојним планирањем
- да помогнем наставницима, професорима и стручним сарадницима да направе модерну школу у којој ће се стицати трајно знање
- да променим улогу наставника, који треба да буде мотиватор, инструктор, тренер, а у интеракцији са учеником
- да очувам радну и пријатну атмосферу за рад по којој смо одавно познати

3. Да променим место ученика у образовном процесу:

- ученик у центру васпитно – образовног процеса
- ученик постаје активан кроз нове облике рада
- ученик активно учествује у процесу стицања знања