Упис првака 2018/2019 школску годину


Упишите се код нас

О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Редован упис ученика у први разред основне школе обавиће се од 2. априла до 31. маја 2018. године


У први разред се уписују деца рођена од 1. марта 2011. године до 28. фебруара 2012. године.


Деца која су рођена после 1. марта 2012. године а чији родитељи желе да она пођу раније у школу могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу . Проверу обавља психолог школе.


ПРИЛИКОМ УПИСА ПОТРЕБНА СУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:


1. Извод из матичне књиге рођених за дете - фотокопија

2. Потврда о здравственом прегледу детета

3.Уверење из вртића о завршеном припремном предшколском програму.


УПИС СЕ ВРШИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 08:30 – 14:30 ЧАСОВА

изузетно четвртком до 18:00 ЧАСОВА


Упис се врши код секретара школе.


Тестирање ученика се заказује приликом уписа.