Важно обавештење за ученике 8.разреда  ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

j

March 21, 2024

22.3.2024. године, у 12 часова – тест из математике

23.3.2024. године, у 9 часова – тест из српског/матерњег језика

23.3.2024. године, у 11:30 часова – тест из изабраног предмета     

Осим верне симулације процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене

 процедуре, (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре , у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине ,дежурних наставника, супервизора и др.) циљ пробног испита је и провера спремности ученика, 

о чему ће се радити анализа.

Израда тестова траје 120 минута.

– дозвољени прибор за ученике: ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

– оба  дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом;

у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика;

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Повезан садржај