Угледни час поводом посете британског амбасадора школи

Професори енглеског језика:Слађана Живковић

Биљана Жутић

Ивана Држаић

Маријана Сретеновић

3.2.2023.

НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ КАО ИНСПИРАЦИЈА

Новогодишњи и Божићни празници били су инспирација наставницима стручног већа страних језика (енглески језик, руски језик и немачки језик) и верске наставе да одрже интегративни час на коме су ученици ујединили различите културе и обичаје, указујући на богатство различитости.

25.10.2022.

STEM OUT OF THE BOX “– STEM ПРИСТУП ПОУЧАВАЊА У ОКВИРУ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ НИСУ STEM

Професорка енглеског језика Слађана Живковић је завршила MOOC (Massive Open Online Courses) обуку. Ова обука има за циљ да обучи наставнике како да интегришу STEM (скраћеница од енглеских речи: Science, Technology, Engineering и Mathematics) концепте у своје наставне планове, како би помогли својим ученицима да развију научне, математичке и вештине критичког решавања проблема.

Стечена знања и вештине професорка је имплементирала у рад са ученицима у оквиру мини пројекта„ Да ли снага ветра може да буде јача од снаге пријатељства?“ („Can the power of wind be stronger than the power of friendship?“). На овај начин је презентовала да и ученици млађег основно школског узраста могу да развијају вештине 21. века, у циљу унапређења знања и вештина потребних за будућност. Ученици су у раду примењивали научнo и аналитичко размишљање у решавању проблема из стварног живота.

Слађана Живковић