ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Школске 1963/1964. настава је почела 5. септембра са 15 одељења млађих разреда.

Школа је радила до 19. септембра 1963. у саставу ОШ ” Карађорђе”, а тада је одлуком СО Вождовац формирана као самостална васпитно-образовна установа са називом “Основна школа у Есад Пашиној улици бр. 26”, што значи да ће она бити језгро за нову основну школу у Кумодрашкој улици. Настава се одржава у Геолошкој школи, има 14 одељења, а само 9 учионица, па се радило у две смене.

Решење о томе још није донето у Скупштини општине Вождовац иако је Савет за просвету и културу дао предлог о томе.

Школске 1964/1965. још увек се ради у просторијама Геолошке школе.

Нова зграда у Кумодрашкој улици се завршава 21. јануара 1965. Школа има 15 одељења млађих разреда и 12 одељења старијих разреда.

 

Зграда школе 1965.

Школа која се воли

Надлежним органима предложено је име школе “Иван Милутиновић”. Комисија за давање имена школама одбила је тај предлог јер је на територији града већ постојала школа са тим именом.

Предложено је име “Веселин Маслеша” јер се школа са тим именом укинула на општини Савски венац. Савет за просвету и културу прихватио је то име, а СО Вождовац га је одобрила на својој седници 28. априла 1964.

 

Наша школа носи његово име

Веселин Маслеша (1906-1943)

“Сваки прави, убеђени родољуб је пријатељ народа. Свака његова делатност, цела његова мисао, сваки његов покрет, само је израз тог пријатељства, тога осећања љубави за народ, за људе, за човечанство.” В. Маслеша

 

Ово је од оснивања школе била основна водиља свих запослених- да брига о човеку буде на првом месту.

Како и колико смо расли показује број ученика који није много варирао.

Школске 1963/1964. школа броји 504 ученика (од 1. до 4. разреда ), а запослених је 46.

Школске 1964/1965. имамо 902 ученика, а 1966/1967. преко хиљаду.

Јубиларне 2013/2014. под кровом наше школе је oko 900 ученика и 81 запослени.

 

Много је људи стварало и градило лик наше школе. Од оснивања она је пример добре организације и добрих међуљудских односа и томе су умногоме допринели они који су њоме руководили. Људи који су имали велику одговорност пред својом школом и свако дао посебан печат су њени директори.

 

– Од оснивања до 1970. школом је руководила Иванка Миловановић.

1970- 1987. Миодраг Новосел
1987-2002. Трипко Међедовић
2002- 2010. Милица Мирић
2010- 2022. Наталија Матић
Од 2022. школом руководи Милан Стошић.

Управу школе увек је чинио високо професионални кадар, од првог секретара Радмиле Грбовић Тадић, Мирјане Грујић и Дубравке Трајковић до садашњег Немање Први рачуновођа школе била је Настасија Обрадовић, а део ове службе били су и Оливера Петровић, Мирослава Златковић, Милорад Радовић, Биљана Луковић. Овај посао предано и одговорно сада обављају Верица Ивовић, шеф рачуноводства и Љиљана Радоморовић, административни радник..
Ученичке проблеме и све што је у вези са њиховим животом у школи, тимским радом су вешто решавале Ружица Герга, први психолог школе и Милица Мирић, први педагог. У том духу настављају Горица Клисура и Наташа Духанај, садашњи психолог и педагог школе.
Наставни кадар, организован по стручним већима, континуирано ради на свом стручном усавршавању и примени савремених метода и облика рада. Код ученика се подстиче размишљање и самостално закључивање, као и оспособљавање за примену стечених знања, а то потврђују многобројне награде и успеси ученика на различитим такмичењима.
Поред обавезних предмета, ученици изучавају и изборне предмете: верску наставу и грађанско васпитање, као и различите слободне активности. Свој таленат ученици испољавају и као чланови секција: литерарне, драмске, рецитаторске, новинарске, библиотечке, као и на секцијама страних језика, цртања, сликања и вајања, на часовима хора, и у оквиру научних и спортских секција.
И школска библиотека је место где се креира подстицајна атмосфера за учење, развијање свестраности и љубави према књизи код ученика. Организује се велики број такмичења којима се ученици подстичу на читање.
Да би све у школи несметано функционисало, заслужан је наш домар Буда, који је задужен за одржавање школе, а о њеној чистоћи брину наше теткице.