ПП Служба

Педагог и психолог

Основна школа „Веселин Маслеша“ као додатну подршку и сарадњу у раду- наставницима, ученицима и родитељима , омогућава и помоћ стручне службе – педагога и психолога школе.

Дијапазон послова педагога и психолога школе је широк и обухвата послове из следећих области:

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, односно ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ ОДНОСНО ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА

V РАД СА РОДИТЕЉИМА

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

VII РАДУ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Рад стручне службе, педагога и психолога школе , одвија се уз сталну међусобну сарадњу и координацију.

РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО СМЕНАМА:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Педагог школе:

Наташа Духанај

Психолог школе

Горица Клисура


06.12.2021.

ЈАКЕ ПОРОДИЦЕ

Програм Јаке породице је универзална / селективна интервенција за превенцију коју је осмислила Канцеларија Уједињених нација за борбу против дроге и криминала – УНОДЦ креиран за породице са децом узраста између 8 и 15 година, са циљем да се побољшају родитељске вештине, добробит детета и ментално здравље породице.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

22.10.2020.

РАДИОНИЦА “ТЕХНИКЕ И НАЧИНИ УЧЕЊА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

Током октобра месеца педагог и психолог школе су са ученицима петог разреда реализовале радионицу о техникама и начинима учења.

Више информација о томе прочитајте ОВДЕ


10.3.2020.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА – ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ

Психолог школе је 24.2.2020. на Савету родитеља одржала трибину „Професионална оријентација један од два најтежа избора у животу и улога родитеља у доношењу одлуке“. Циљ радионице је оснаживање родитеља у процесу пружања помоћи деци при избору средње школе. Указано је на важност комуникације родитеља и деце, размене мишљења о избору средње школе, приближавању света рада и уважавању дететових разлога за жељени избор. Родитељима је сугерисано да заједно са децом попуне листу жеља за упис у средњу школу, у складу са реалним способностима и школским успехом детета.


10.3.2020.

РАДИОНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Психолог и педагог школе су 10.3.2020.године у оквиру програма Професионалне оријентације са ученицима осмих разреда одржале две радионице на тему „Захтеви занимања-способности и контраиндикације“. Циљ радионица је да ученици спознају себе, промишљају о својим способностима и интересовањима у доведу их у везу са захтевима занимања.

Кроз радионичарски рад ученици су истраживали свет занимања и професија. Увидели су значај својих знања, вештина и способности потребних за успешно обављање посла у свету рада. Дискутовало се о могућностима школовања, запошљавања, условима рада, као и предностима и недостацима одређеног занимања. Ученици су били активни и мотивисани за рад.

20.1.2020.

ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА- ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ КРОЗ ОБРАДУ ЛЕКТИРЕ „ДЕЧАЦИ ПАВЛОВЕ УЛИЦЕ“

У оквиру Тима за заштиту ученика од насиља, као превентивну активност, психолог и библиотекар су одржале две едукативне радионице за ученике VI-1 одељења.Седмаци су се одлично снашли у улози наставника, а шестаци су активно учествовали и показали да су се озбиљно припремали за разговор о роману.

Циљ радионице је да се ученици упознају са различитим врстама и облицима насиља, њиховим последицама. Ученици се оснажују да препознају и пријаве насиље ради стварања сигурног и безбедног окружења.


12.12.2019.

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ УЗРОЦИ И ПОСЛЕДИЦЕ

Психолог школе је 12.12.2019. одржала едукативну радионицу у 2-1 одељењу под називом

„Вршњачко насиље узроци и последице“. У раду су ученици били активни, износили су своја

мишљења и запажања. Циљ радионице је остварен и стиче се утисак да су ученици сагледали и

освестили последице насиља кроз развијање личне одговорности.

10.12.2019.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ

Психолог и педагог школе су крајем новембра месеца одржале приказ семинара „ Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“ . С обзиром да је тема актуелна, одељењске старешине су се оснажиле за примену законске процедуре у реализацији васпитног рада.

4.12.2019.

РАДИОНИЦЕ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ У 7-1 ОДЕЉЕЊУ

Психолог, педагог и одељењски старешина VII-1 одељења, 19.11. и 4.12. 2019 Године, одржале су радионице из области професионалне оријентације, на тему „У свету интересовања“ и „У свету способности“. Циљ радионица је да ученици увиде значај спознаје себе, својих интересовања и способности. Откривајући своје способности ученике смо подтсакли да их повезују са својим интересовањима и будућим занимањима. Ученици су уочили важност правилног избора будућег занимања, као један од два најтежа избора у животу младог човека. Динамика радионица је била на завидном нивоу. Ученици су активно учествовали у раду.

21.11.2019.

РАДИОНИЦЕ ИЗ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Психолог и педагог школе у оквиру програма Професионалне оријентације и ове школске године за ученике седмог и осмом разреда одржавају радионице. Општи циљ радионица је подстицање ученика да активним учешћем преузму одговорност за своју будућност, упознају себе и своје способности, да промишљено доносе одлуке о избору средње школе и занимања.

Ове школске године одржане су радионице у седмом један и седмом три одељењу под називом „У свету интересовања“ , „У свету способности“. Одељењске старешине наведених одељења су пружиле помоћ и подршку у релаизацији.

У одељењу осмо један одржана је радионица „Захтеви занимања – способности и контраиндикације“.

Радионице ће се током школске године одржати и у другим одељењима седмог и осмог разреда.

12.11.2019.

РАДИОНИЦА „СЛОБОДНО ВРЕМЕ“

У уторак 12.11.2019. године педагог и психолог школе су одржале едукативну радионицу са ученицима четвртог три одељења на тему „Слободно време“.

У оквиру радионице, ученици су кроз дискусију и разговор спознали значај различитих активности и садржаја слободног времена. Увидели су да слободно време, са три основне функције: одмор, разонода и развој личности, доприноси развијању интересовања и способности.

7.11.2019.

РАДИОНИЦА „ЦРНО ЈАГЊЕ“

Психолог школе је у четвртак 7.11.2019. године са учитељицом и ученицима трећег један одељења одржала радионицу под називом „Црно јагње“. Циљ едукативне радионице је превенција насиља, смањење инцидентних ситуација и стварање сигурног окружења одрастања. Ученици су током радионице имали прилику да освесте улогу и значај другара у спречавању насиља, да се упознају са последицама насилног понашања и да схвате да је искључивање другара из друштва облик насиља.

Ђаци су показали висок степен креативности, активно су учествовали у раду и тимским духом су допринели остваривању планираних циљева и задатака радионице.

6.11.2019.

РАДИОНИЦА „НА ЗДРАВЉЕ“

Психолог школе је са одељењским старешином одељења 5-3, на ЧОС-у 6.11.2019. одржала едукативну радионицу „На здравље“. Циљ радионице је подизиње свести о утицају здравља и болести на свакодневни живот, освешћивање личне одговорности и способности активног утицаја на одржавање и унапређење здравља. Ученици су током радионице били активни у раду, расположени за усвајање нових знања и стицање вештина.

6.11.2019.

РАДИОНИЦА „ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У РЕШАВАЊУ КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА“

Педагог, психолог и одељењски старешина 5-1 одељења су 6.11.2019. одржале едукативну радионицу за ученике на тему „Пружање помоћи и подршке ученицима у решавању конфликтних ситуација“. Циљ радионице је смањење инцидентних ситуација насиља и стварање сигурног окружења, стварање и неговање климе уважавања и прихватања. Ученици су се оснажили да говоре о себи, својим емоцијама, поступцима као и прихватању личне одговорности. Изразили су жељу да и у будуће учествују у радионицама које се тичу њих и њихових развојних пробвлема.

18.10.2019.

РАДИОНИЦА „НА ЗДРАВЉЕ“

Поводом Светског дана здраве хране и у циљу подизања свести о утицају здравља и болести на свакодневни живот, као и развијање свести о сопственој одговорности, одржана је радионица „НА

ЗДРАВЉЕ“ у одељењу VII-1.

Ученици су на основу јасно дефинисаних задатака износили своје ставове и дискутовали о факторима који утичу на здравље- наслеђе, стил живота, животна околина, квалитет система здравствене заштите…

На крају су ученици дали своју дефиницију здравља и предлоге који могу допринети побољшању физичког, менталног и социјалног благостања.

Радионицу су реализовале Горица Клисура, психолог школе и Владенка Ковачевић, одељењски старешина VII-1 одељења.

17.10.2019.

ПРЕВЕНЦИЈA НАСИЉA У СПОРТУ

У четвртак 17.10.2019. године , психолог школе је у сарадњи са одељењским старешином и педагогом школе одржала радиониоцу са ученицима петог три одељења на тему „Превенција насиља у спорту“. Вршњачким учењем, ученици су кроз улоге тренера, судије, играча, навијача указали на значај и улогу свих актера у спортским дешавањима. Ученици су говорили о насиљу, врстама насиља, узроцима, последицама и превентивним мерама. Циљ радионице је успешно остварен.

10.10.2019.

ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ, ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ ШКОЛЕ СУ СА УЧЕНИЦИМА IV РАЗРЕДА РЕАЛИЗОВАЛE РАДИОНИЦУ НА ТЕМУ “СЛОБОДНО ВРЕМЕ”

Поводом Дечије недеље, која траје од 7. до 13. октобра под слоганом „Да дете свако – право ужива лако“, педагог и психолог школе су релизовале радионицу са ученицима четвртог разреда

на тему „Слободно време“.

У оквиру радионице, ученици су кроз дискусију и разговор спознали значај различитих активности и садржаја слободног времена. Увидели су да слободно време, са три основне функције: одмор,

разонода и развој личности, доприноси развијању њихових интересовања и способности.

Било је уживање дружите се са нашим ђацима четвртацима!

ПЕДАГОГ И ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ

13.9.2019.

ТРИБИНА ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА “ЗНАЧАЈ И УЛОГА САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ”

Психолог и педагог школе су 13.9.2019. године одржале трибину за родитеље ученика првог два и

првог три одељења под називом „Значај и улога сарадње породице и школе“ са изложбом

дечијих радова на тему „Моја породица, моја сигурност“.

10.10.2019. године у 17.4 часова одржаће се трибина за родитеље ученика првог један и првог

четири одељења на тему „Значај и улога сарадње породице и школе“ са изложбом дечијих радова

на тему „Моја породица, моја сигурност“.