Школа је организована по принципу вертикалне поделе рада у две смене: млађи разреди I и II су одељења продуженог боравка и сваки дан су у школи пре подне, док се остали разреди комбинују по сменама III, V и VII разред су у једној смени док су IV, VI и VIII у другој смени у школи.Ритам рада у школи одвија се према утврђеном распореду.

На основу Решења о распореду радног времена и раду школе, деловодни број 987 од 02.09.2019. године, радно време школе је од 06 до 21:00 час. Наведени ритам рада школе важи и за школску 2023/2024.годину.

Школа ради у две смене:

  • од 7 до 7 и 30 часова -пријем ученика за продужени боравак који ради до 17.30 часова
  • од 7 и 30 часова – дежурни наставници и радник обезбеђења прате прихват и функционисање припремног процеса рада
  • од 8 часова- настава за све ученике школе у преподневној смени
  • од 14 часова- млађи разреди у поподневној смени
  • од 14 часова- старији разреди у поподневној смени