1. и 24.5.2023.

 

Обрада Нушићеве „Аутобиографије“ кроз групни рад ученика 6-3 одељења

 

  Различити облици рада (индивидуални, фронтални, групни) били су у функцији читања и тумачења, подстицања интересовања ученика и њиховог што непосреднијег доживљаја књижевног дела.

 

Часу је присуствовала Јелена Медар Златковић са Института за педагошка истраживања.

 

   Владенка Ковачевић, предметни наставник

Српски језик предају: Мирослава Ђурђевић, Слађана Костић, Владанка Ковачевић, Мирјана Бркић и Душко Закић.

03.11.2022.

Радионица- Превенција вршњачког насиља кроз обраду лектире “Дечаци Павлове улице“

У оквиру рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, злостављања и занемаривања, сваке године реализујемо едукативне радионице за ученике шестог разреда. Обрада лектире „Дечаци Павлове улице“ била нам је подстицај да кроз поступке књижевних јунака едукујемо ученике да препознају све врсте насиља, како да превентивно реагују кад се насиље деси и да постану свесни последица.

Радионица је реализована на часу српског језика и књижевности, у одељењу 6-3. Ученици су у групном раду анализирали ликове из романа- њихове особине, изглед и поступке кроз препознавање различитих улога- насилник, жртва и посматрач. У оквиру група ученици су размењивали искуства и повезивали дешавања из романа са реалним ситуацијама из свакодневног живота. Како би што боље разумели своје емоције, као и емоције и различите реакције својих вршњака, подстицали смо их да препознају сваку од наведених улога и њихов значај у решавању инцидентних ситуација.

На основу евалуације смо сазнали да ученицима прија овакав рад, да им помаже да стекну комуникацијске вештине, боље разумеју једни друге и поштују различитости.

Радионицу реализовале Владенка Ковачевић, наставник српског језика и Горица Клисура, психолог школе.